<div align="center"> <h1>Mikroświatowy Związek Zeglarski</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://stanikjr.iserwer.net/prowincja/mzz/" rel="nofollow">http://stanikjr.iserwer.net/prowincja/mzz/</a></p> </div>